Verschillende media meldden onlangs dat de huidige generatie jongeren steeds minder controle heeft over hun eigen financiële situatie. Sterker nog: meer en meer tieners en adolescenten maken al op jonge leeftijd een pak schulden. Experts stelden daarop dat het onderwijs hierin haar verantwoordelijkheid moet opnemen: leerlingen meer en beter wegwijs maken in het financiële landschap. MSKA Roeselare gaat deze verantwoordelijkheid zeker niet uit de weg!

De lessen Frans in het 7e jaar BSO zijn in de maanden april en mei op deze kwestie gericht. De leerlingen doorlopen een volledige bundel met opdrachten waarin een grote verscheidenheid van onderwerpen omtrent dit thema aan bod komen: Welke kosten heb ik allemaal wanneer ik eenmaal op eigen benen sta? Kan ik zomaar een lening krijgen, en waarmee moet ik dan allemaal rekening houden? Hoe zitten verzekeringen precies in elkaar?... Het 7e jaar is het ideale moment om deze zaken eens van naderbij te bestuderen, aangezien een groot deel van de leerlingen in kwestie binnen amper enkele maanden al in de “echte” wereld terechtkomt.

Je kunt je nu natuurlijk afvragen waarom deze thematiek juist in de lessen Frans aan bod komt. Ten eerste proberen we de lessen Frans altijd te kaderen binnen een zo realistisch mogelijke context: de leerlingen moeten iets kunnen doen met het Frans, ze moeten het leren gebruiken. In dit thema zoeken de leerlingen informatie in Franstalige folders, bekijken ze Franstalige reclamefilmpjes,… Het is dus een zeer concrete toepassing van de theoretische kennis die ze in het verleden al opdeden. Ten tweede maken we ook gebruik van het feit dat dit een thema is die de leerlingen erg interesseert: een grote interesse in het thema zorgt voor een grotere motivatie tijdens de lessen. We kunnen tenslotte ook stellen dat een grondige kennis van financiële terminologie in het Frans, en financiële zaken in het algemeen, een enorme troef kan zijn op de arbeidsmarkt. Binnen een bedrijf heb je altijd wel eens wat boekhoudkundige kennis nodig. Ook leerlingen die later als zelfstandige werken zullen op een gegeven moment wel eens een factuur krijgen in het Frans, een Franstalige klant moeten te woord staan, moeten onderhandelen met een Franstalige leverancier of bank,…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *