Filosofische lezingen over liefde

In het voorjaar had de zevende editie plaats van de jaarlijkse cyclus filosofische lezingen op de Campus Tant, een gezamenlijk initiatief van MSKA Roeselare en 4 Roeselaarse socio-culturele verenigingen: Davidsfonds, Willemsfonds, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging en Viva (socialistische vrouwen).

Het thema van deze editie was een onderwerp dat ons allen aangaat: liefde.

Drie verschillende benaderingen kwamen aan bod:

  • vanuit de praktische psychologie: Alfons Vansteenwegen (prof. em. psychologie K.U.Leuven) over “Liefde is een werkwoord”
  • vanuit de evolutionaire psychologie: Marc Vermeersch (dr. in de filosofie UGent) over “Het evolutionaire ontstaan van de liefde”
  • vanuit de fenomenologische filosofie: Guy Quintelier  (filosoof - vormingswerker Imavo) over “Liefde tussen harmonie en conflict”.

 

Ook de leerlingen van 5 en 6 ASO gingen aan de slag rond dit thema in de lessen Project Open Leerruimte. Ze woonden verplicht 2 lezingen naar keuze bij en schreven over 1 lezing een verslag.

Daarnaast lazen ze elk een origineel werk over de liefde van een bekende filosoof en presenteerden dit schriftelijk en mondeling. Tenslotte reflecteerden ze over een tekst geschreven door de leerkracht. De teksten van de leerlingen en de leerkracht zijn opgenomen in de brochure “Liefde – een filosofische benadering”, die kan gedownload worden via www.filosofischetuin.be.

 

Paul Gordyn, leerkracht Project Open Leerruimte

Filosofische lezingen1

50 personen luisteren naar Alfons Vansteenwegen

Filosofische lezingen2

Marc Vermeersch spreekt…                             

Filosofische lezingen3

… voor een publiek met veel leerlingen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *