Filosofische lezing van de cyclus “500 jaar Utopie”.

Hans Achterhuis geeft zijn visie op utopie

Op 17 maart had de derde filosofische lezing plaats van de cyclus “500 jaar Utopie”. Een kleine 100 personen luisterden naar Hans Achterhuis, één van de bekendste filosofen van Nederland.

Achterhuis schetste eerst de antieke bronnen van Thomas Mores Utopia en stond nadien stil bij de grote, technische utopie, Nieuw Atlantis van Francis Bacon. Vervolgens verduidelijkte hij hoe er in de vorige eeuw een ommekeer is gekomen: men heeft angst gekregen voor de utopie. Wat aanvankelijk een utopie lijkt, wordt beschouwd als een dystopie.

Achterhuis zelf wil zich onttrekken aan het dilemma utopie/dystopie. De meesten zetten ofwel een utopische of dystopische bril op, maar het is vruchtbaarder om elke thema (bv. de waarde van techniek) empirisch te benaderen en te onderzoeken wat de goede en wat de slechte kanten zijn.

Het utopisch denken blijft zijn waarde behouden, maar dan vooral in zover het een kritiek inhoudt op de bestaande maatschappelijke mistoestanden. Net zoals de utopie in de 16e eeuw de angst uit de middeleeuwen heeft helpen overwinnen, hebben we misschien een nieuw utopisch beeld nodig om onze huidige angsten te overwinnen.

hans achterhuis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *