Project open leerruimte

PERSBERICHT 

MSKA Roeselare – Campus Tant wint hoofdprijs geschiedeniswedstrijd Belvue! museum

diploma prijs Eustory 6 ASO

 

Dit schooljaar werkten de leerlingen 5 en  6 ASO in hun lessen Project Open Leerruimte  (invulling van de Vrije Ruimte, dat is het deel van het lesprogramma dat de school vrij mag invullen) aan een project rond de oorlogsdagboeken van Emiel Benoot, de directeur van de Wereldlijke School voor Jongens (de voorloper van onze school): “De planeet Jupiter blijft achter de wolken om de euveldaad der menschen niet te zien - de oorlogsdagboeken van Emiel Benoot, een rekwisitorium tegen de oorlog”.

De oorlogsdagboeken werden volledig uitgetypt en zijn nu integraal beschikbaar op de website www.filosofischetuin.be. Fragmenten ervan werden geïllustreerd, enerzijds met prenten en schilderijen uit de oorlogsperiode, anderzijds met foto’s van Roeselare in deze periode (dit laatste als een een “tour” op de site www.historypin.org).

Vertrekkend van de dagboeken bestudeerden de leerlingen 3 thema’s (invloed oorlog op onderwijs, hulpverlening tijdens oorlog, pacifistisch verzet tegen oorlog) en dit telkens op het niveau van de school, het niveau van onze stad en land en op het niveau van onze actuele wereld met zijn nog steeds zo talrijke conflicten. Dit alles resulteerde in een tentoonstelling op de erfgoeddag van 26 april.

We dienden dit project in voor de geschiedeniswedstrijd 3e graad secundair onderwijs Eustory, een organisatie van het museum Belvue! (voorheen het museum van de dynastie), met als thema dit jaar "het dagelijkse leven tijdens de eerste Groote Oorlog". De jury bevatte o.a. educatieve medewerkers van het In Flanders Field museum en de Dossin Kazerne Mechelen.

De prijsuitreiking had plaats op 24 juni.

We wonnen met ons project de hoofdprijs, de "prijs voor het historisch onderzoek".

Uit het commentaar van de jury: “er werd gewerkt met een sterke, boeiende bron die op diverse creatieve wijzen benaderd werd, zodat de leerlingen maximaal aangespoord werden er mee aan de slag te gaan, maar we  appreciëren evenzeer dat deze bron gebruikt werd als kapstok voor de studie van ruimere thema’s op meerdere niveaus, in het bijzonder onze actuele wereld; kortom, een project dat ruimere bekendheid verdient als ‘good practice’ van herinneringseducatie.”

We zijn zeer verheugd met deze prijs, vooral omdat dit project de slogan van onze school - “meer dan onderwijs”- ten volle illustreert. Enerzijds willen we met onze school iets betekenen voor de gemeenschap buiten de school, in dit geval door een bijdrage aan de lokale geschiedenis. Anderzijds willen we onze leerlingen niet zomaar onderwijzen, maar ze aansporen om het beste te geven van zichzelf, zodat ze “in de prijzen” kunnen vallen.

Wil u onze leerlingen vragen stellen over dit project, of wil u een foto nemen van de winnende klas, dan bent u welkom op onze Campus Tant (Hugo Verrieststraat 68, Roeselare) op maandag 29 juni tussen 12 en 14 u (tijdens de afscheidsmaaltijd die het 6 ASO aanbiedt aan de leerkrachten).

Paul GordynCoördinerende leraar

paul.gordyn@skynet.be