Nieuwe dagindeling

  • 16 augustus 2018

Door het stijgende aantal leerlingen zijn we genoodzaakt om volgend schooljaar de dagindeling aan te passen.
Kort samengevat komt het hierop neer:

  • De middagpauze duurt 50 minuten i.p.v. 1 uur en is verschillend in tijdstip voor de 1ste graad en voor de 2de/3de graad
  • De 2de en 3de graad op campus Tant kan een 9de lesuur hebben (niet op vrijdag)

De nieuwe dagindeling ziet er als volgt uit:

Dag Tant