Opleiding veiligheidsberoepen (BSO)

7 BSO Veiligheidsberoepen

Toelatingsvoorwaarden voor de veiligheidsberoepen: in het bezit zijn van het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de derde graad van het SO, reeds 18 jaar oud zijn, medisch geschikt zijn en in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

Verdere doorstroming voor de veiligheidsberoepen: je kunt onmiddellijk tewerk gesteld worden in de bewakingssector. Je komt in aanmerking voor de wervingsexamens van de openbare diensten zoals: politie, brandweer, ... Je hebt toelating tot het hoger onderwijs om verder te studeren.

 

veiligheid
Te verwachten resultaten van het 7de jaar VEILIGHEIDSBEROEPEN

Het specialisatiejaar ‘Veiligheidsberoepen’ zal de leerlingen een aantal basisvaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor een job in de veiligheidssector. Het gaat om de volgende vaardigheden:

Specialisatiejaren ‘Veiligheidsberoepen’ (7 BSO)

 • sociale basisvaardigheden en communicatieve ingesteldheid;
 • in team kunnen werken;
 • stressbestendig zijn en emotioneel stabiel zijn;
 • kunnen omgaan met agressie;
 • zin hebben voor veiligheid;
 • observeren en rapporteren;
 • psychologische conflicthantering;
 • omgaan met noodsituaties.

Daarnaast worden specifieke veiligheidstechnieken aangeleerd die noodzakelijk zijn om te functioneren in de veiligheidssector. In het kader van een gezonde en fittte geest/lichaam is het aanbod sport (6 uren) uitgebreid in deze opleiding. De taalvakken bereiden voor op de nodige communicatieve vaardigheden in het werkveld.

Lessentabel pdf bestand7de Specialisatiejaar BSO Veiligheidsberoepen.pdf (239 kB)

Te behalen resultaten:

Daarnaast worden de leerlingen intensief voorbereid en begeleid om volgende attesten en vrijstellingen te behalen:

Specialisatiejaren ‘Veiligheidsberoepen’ (BSO)

De leerling wordt intensief begeleid met het oog op het verwerven van de volgende attesten of brevetten:

 • een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • een attest gemeenschapswacht;
 • een attest voetbalsteward;
 • een EHBO-brevet.

De leerling verwerft tijdens dit specialisatiejaar extra kennis vreemde talen (Frans en Engels).

De leerling behaalt een volwaardig diploma secundair onderwijs.

 

veiligheid2

De werkplek van afgestudeerden opleiding Integrale Veiligheid is:

Onze afgestudeerden opleiding Integrale Veiligheid vinden vlot hun weg naar de arbeidsmarkt. Via deze opleiding worden de leerlingen voorbereid op:

 • een job binnen de private bewakingssector;
 • een job in de publieke veiligheidssector: douane, penitentiaire instellling, (gesloten) centra voor illegalen, stedelijke preventie – en veiligheidsdiensten, …;
 • een job als gemeenschapswacht;
 • de start in een opleiding defensie;
 • de start in een opleiding hoger onderwijs;

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding zijn; in het bezit zijn van het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de derde graad van het SO, reeds 18 jaar oud zijn, medisch geschikt zijn en in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

De inschrijvingen voor deze opleiding zijn hoog. Een tijdige aanmelding kan zekerheid bieden voor de instap in deze opleiding. Het tijdstip van aanmelden/inschrijven is belangrijk.

Voor vragen en informatie kan je mailen naar: lieselot.vermeeren@mskaroeselare.be