Voetbalacademie MSKA Roeselare

Optie ‘voetbal op school’

Sedert 1 september 2014 kunnen de leerlingen die les volgen in MSKA Roeselare kiezen voor de optie ‘voetbal op school’.  Deze optie kadert binnen het Full Option pakket dat wordt aangeboden aan de leerlingen  van MSKA.   ‘Voetbal op school’  is er voor alle leerlingen, zowel in ASO, TSO als BSO.  Naargelang de gekozen richting kan het gaan over 2 uur of 4 uur voetbal naast de basisvorming.  Leerlingen die de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport kiezen kunnen opteren voor 6 uur voetbal per week.    Van meet af aan werd er  geopteerd voor trainers/leerkrachten die een UEFA-A of UEFA-B diploma op zak hebben. Focus tijdens deze lessen ligt op kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en techniek.  De leerlingen werken momenteel in 3 niveaugroepen.    Alle lessen kaderen binnen het lesrooster van het regulier onderwijs.  Dit betekent dat de leerlingen geen enkele les missen die zij nodig hebben om hun diploma te behalen.    Er is van bij aanvang van het project een goede samenwerking met KSV Roeselare, want de trainingen gaan door op de velden van de jeugd van KSVR.  35 voetballers uit diverse clubs uit de regio volgen momenteel de optie ‘voetbal op school’.

Uitbreiding ‘Voetbal op school’: jeugdvoetbalacademie KSV Roeselare ‘Oltegoare’

Vanaf 1 september 2017 breiden KSVR  en MSKA de optie ‘Voetbal op school’ uit met de voetbalacademie ‘Oltegoare’.  Deze groep wordt uitsluitend bevolkt door spelers van KSVR. 

Zij krijgen in om het even welke richting 6 uur voetbal, in overeenstemming met de trainingen die ze ’s avonds in de club krijgen.

 • Elk van hen zou dan kunnen trainen op de specifieke werkpunten die door de club worden aangehaald, er is extra aandacht voor blessurepreventie, technische en tactische besprekingen, algemene lichamelijke ontwikkeling, …
 • Er is voortdurend overleg tussen lesgevers MSKA,  trainers KSVR en ouders.
 • Trainingen worden geleid door Renzy Callewaert, UEFA A-trainer bij KSVR en tevens leerkracht MSKA.
 • MSKA zorgt voor soepele faciliteiten, telkens na toestemming van de ouders.
 • MSKA zorgt voor studiebegeleiding/leerlingbegeleiding op maat voor deze leerlingen op KSVR tussen training school en training club.
 • Naargelang de richting kan het dat er 2 gewone lesuren gemist worden. Als voetballer op dergelijk niveau wordt ook discipline gevraagd van de sporter.  Een gemiste les wordt individueel ingehaald.  Leerbegeleiding zal deze leerlingen van nabij opvolgen in nauwe samenwerking met de vakleerkracht.

Praktische organisatie

 • Leerzorg: intens overleg tussen KSVR, directie, leerlingbegeleiding en ouders
 • Kort op de bal spelen bij slechte schoolresultaten
 • Actieve begeleiding van de schoolloopbaan: doel is het diploma secundair onderwijs behalen op een kwaliteitsvolle manier
 • Competentiegerichte leerplannen: in de specifieke sportrichtingen geven leerkrachten sportvakken en wetenschappen. Focus ligt op de integratie tussen theorie en praktijk. Door middel van gebruik van tables worden bewegingsanalyses uitgevoerd.
 • Lessen gaan door op de jeugdterreinen van KSVR.
 • Wie op verdere afstand woont, kan gebruik maken van het internaat van MSKA.

Internaat

 • Huidige fitnessruimte wordt uitgebreid, ruimte voor stabilisatie- en krachtoefeningen
 • Gelegen op Campus Groenestraat: dichtbij de accommodatie KSVR
 • Studiebegeleiding op internaat
 • Individuele kamers
 • Gezond ontbijt, gezond avondmaal (fruit, groenten, zuivel, …)

Info

 • Geïnteresseerden in de optie voetbal en/of de voetbalacademie kunnen nu reeds contact opnemen met de school of met Renzy Callewaert op KSVR
 • Infoavond Campus Tant (A-stroom, ASO en TSO): vrijdag 20 april 2018 om 19 uur
 • Opendeur Campus Groenestraat (B-stroom, BSO en opleiding Integreale Veiligheid): zaterdag 5 mei 2018 van 13 tot 17 uur
 • Meer info: