GOK

De afkorting G.O.K.

Misschien hoort u ze al vaak, maar hebt u er geen idee van waarvoor ze staat. En als je dan al weet dat de afkorting "Gelijke Onderwijs Kansen" betekent, dan hebt u misschien nog geen weet van de inhoud van deze term.

MSKA Roeselare maakt er een prioriteit van om te werken aan sociale mobiliteit bij de leerlingen. De school is ervan overtuigd dat het behalen van getuigschriften, diploma's en attesten noodzakelijk is om een waardige, zinvolle en zelfredzame plaats te verwerven in de maatschappij.

Tijdens de GOK-cyclus 2014-2017 worden volgende thema's op onze school in de kijker geplaatst:

Taalvaardigheidsonderwijs & Doorstroming en oriëntering

Gelijke onderwijskansen is verweven met de dagelijkse werking van de school. Binnen ons gokbeleid proberen we door verschillende acties te werken aan bovenstaande thema's. We doen dit o.a. door coaching en studiebegeleiding, door een intensieve schoolloopbaanbegeleiding, door de ondersteuning bij het invullen van studietoelagen en andere documenten, door de uitwerking en opvolging van de taalscreening in het eerste jaar, door de organisatie van kijk-, snuffel- en permanente stages voor okanleerlingen, door de ondersteuning van de leerlingenraad, door diverse acties binnen het talenbeleid van de school, door het SODA-project voor de leerlingen van de derde graad TSO en BSO, ...

Een erg gevarieerd takenpakket, dat soms moeilijk is om tot in detail uit te leggen, maar altijd verrijkend en uitdagend blijft.

 

gok

 

Hebt u vragen over de GOK-werking op onze school? Neem dan gerust contact op met:

Campus Groenestraat:

Cindy Jonckheere

+32 (0)51 27 27 70

cindy_jonckheere@hotmail.be 

Campus Tant :

Joke Verduyn

+32 (0)51 22 62 39

joke.verduyn@g-o.be