Praktische informatie

Schoolgeld en schoolbenodigdheden

De schoolkosten verschillen per studierichting. De eerste dag van het schooljaar of bij inschrijving wordt een voorschot op de schoolkosten gevraagd. In het begin van het derde trimester wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt.

Let wel: voor de praktijkvakken zal nog extra materiaal (veiligheidsschoenen, werkkoffer, grondstoffenkaart voor bakkerij en verzorging, …) dienen aangekocht of gehuurd te worden. Gedetailleerde uitleg hierover vindt u op de uitrustingslijsten en/of via de vakleerkracht in het begin van het schooljaar. Voor alle informatie en/of vragen omtrent schoolkosten kunt u terecht bij het team GOK (Gelijke Onderwijs Kansen).

Schoolboeken, planningsagenda, werkbladen en gefotokopieerde cursussen krijgen de leerlingen op de eerste schooldag of later van hun vakleerkrachten. Handboeken worden meestal gehuurd. Werkboeken worden gekocht. Werk- en turnkledij worden via de verantwoordelijken bezorgd.

Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in een afsluitbaar kastje. De jaarlijkse huurprijs voor een kastje bedraagt €15,00. Voor de sleutel wordt een waarborg van €7,00 gevraagd die u terugkrijgt bij het terug ingeven van de sleutel.

Bereikbaarheid
 • Campus Tant: Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
 • Campus Groenestraat: Groenestraat 170, 8800 Roeselare

Beide campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zie menu 'contactgegevens' voor meer informatie.

Het leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat is elke dag open vanaf 7u45 tot 17u00.

Waarvoor kan je terecht bij het secretariaat?

 • Allerlei attesten en documenten
 • Allerhande informatie
 • Studietoelagen: In de loop van het schooljaar kan een aanvraagformulier voor een studietoelage op het secretariaat van de school verkregen worden. Op dat ogenblik kunnen ook de juiste voorwaarden tot het bekomen van een toelage verstrekt worden

Onthaalbrochure

Hieronder kan u de onthaalbrochure vinden:

pdf bestand1617_MSKA-Roeselare_Onthaalbrochure-DEF_8-11-16.pdf (10.96 MB)

Keuzevakken

Bij de eerste inschrijving dient een keuze gemaakt te worden tussen de cursus levensbeschouwelijke vakken. (één van de erkende godsdiensten, nc zedenleer of godsdienstvrijstelling)

Deze keuze mag bij de aanvang van elk schooljaar en uiterlijk de 8ste  schooldag gewijzigd worden.

De eerste schooldag worden de formulieren voor keuzevakken en complementaire activiteiten aan de leerlingen bezorgd.

Middagpauze - middagmaal

Het schoolrestaurant beschikt over een zelfbedieningstoog.

Er is dagelijks keuze uit:

 • een volledige maaltijd of een vegetarische maaltijd: 4,00 EUR
 • soep: 1,00 EUR
 • een ruim assortiment broodjes:  3,00 EUR

Alle leerlingen kunnen tijdens de pauze een maaltijdkaart (16,00 EUR voor 4 maaltijden), broodjeskaart (12,00 EUR voor 4 broodjes) of soepkaart (4,00 EUR voor 4x soep) aankopen.

Een eigen lunchpakket kan eveneens in het schoolrestaurant verbruikt worden.

De thuiseters zijn in het bezit van een middagpasje en mogen de school verlaten.

Middagpasje: Alleen leerlingen die in een fiets- of wandelafstand van 3 km van de school wonen, kunnen een middagpasje aanvragen.

Afwezigheden - Te laat komen

Afwezigheden

 • Breng zo snel mogelijk de school telefonisch op de hoogte;
 • Bij een geplande afwezigheid (Doktersbezoek) indien mogelijk, vooraf het secretariaat al op de hoogte brengen.

Zie brief afwezigheden voor meer uitleg: pdf bestandBrief afwezigheden.docx (235 kB)

Te laat komen

 • Indien mogelijk verwittig je telefonisch de school;
 • Bij aankomst op de school ga je onmiddellijk naar het secretariaat;
 • Na een nota in het agenda ga je direct naar het juiste klaslokaal.
Leefregels - Schoolreglement
 1. Je komt aan voor het belsignaal. Wie ’s middags de school mag verlaten en te laat komt, wordt het middagpasje ontnomen.
 2. Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats.

 3. Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
 4. Je hebt het nodige materiaal bij je in een ordentelijke tas (geen plastiekzak of handtas).
 5. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt.
 6. Je eet/drinkt enkel tijdens de pauzes.
 7. Je rookt niet op school.
 8. Je gsm staat enkel aan tijdens de pauzes.
 9. Je wettigt elke afwezigheid onmiddellijk na je terugkeer op school.
 10. Zichtbare piercings zijn niet toegestaan.

Het schoolreglement kan u hier vinden: pdf bestandschoolregelement2017_28.pdf (1.74 MB)

Dagindeling

Er is morgentoezicht vanaf 8u00.

De lestijden zijn van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u40 of 16u30 afhankelijk van het lessenrooster. Op woensdag eindigen de lessen om 12u00 of 12u50.

dagindeling

In de voormiddag is er speeltijd van 10u10 tot 10u20, in de namiddag van 14u40 tot 14u50 .

Studie: Afhankelijk van het uurrooster beginnen de lessen voor sommige leerlingen later of eindigen vroeger. Leerlingen kunnen dan steeds in de studie terecht. (van 8u00 tot 17u20).

Inschrijvingen
 • ASO-TSO-BSO: elke schooldag vanaf 8uur tot 17uur. Of maak afspraak.
   
 • Maatschappelijke veiligheid: op afspraak
   
 • Voor vragen en informatie kan je mailen naar: 
  lieselot.vermeeren@mskaroeselare.be 
Psycho-, medisch en sociaal toezicht

De leerlingen staan onder toezicht van het centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO!

CLB Mandel en Leie

Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd bij Ethias te Hasselt voor de lichamelijke letsels die ze oplopen tijdens de schooluren of ongevallen op weg van of naar school.

Indien een leerling slachtoffer wordt van een schoolongeval, kunnen de aangifteformulieren worden afgehaald op het secretariaat.