Praktische informatie

Dagindeling

Er is morgentoezicht vanaf 8u00.

De lestijden zijn van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u40 of 16u30 afhankelijk van het lessenrooster. Op woensdag eindigen de lessen om 12u00 of 12u50.

In de voormiddag is er speeltijd van 10u10 tot 10u20, in de namiddag van 14u40 tot 14u50 .

Studie: Afhankelijk van het uurrooster beginnen de lessen voor sommige leerlingen later of eindigen vroeger. Leerlingen kunnen dan steeds in de studie terecht. (van 8u00 tot 17u20).

Bereikbaarheid

 • Campus Tant: Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
 • Campus Groenestraat: Groenestraat 170, 8800 Roeselare

Beide campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Kosten & Kostenraming

We streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. De nodige boeken worden door de school ter beschikking gesteld tegen een matige huurprijs. Ook fotokopieën, agenda en bepaald verbruiksmateriaal zijn in de prijs inbegrepen.

Het voorschot op de huurprijs boeken, fotokopieën, agenda, werkboeken bedraagt 250 EUR.

Richtingspecifieke kosten: varieert.

Leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat is elke dag open vanaf 7u45 tot 17u00.

Waarvoor kan je terecht bij het secretariaat?

 • Allerlei attesten en documenten
 • Allerhande informatie
 • Studietoelagen: In de loop van het schooljaar kan een aanvraagformulier voor een studietoelage op het secretariaat van de school verkregen worden. Op dat ogenblik kunnen ook de juiste voorwaarden tot het bekomen van een toelage verstrekt worden

Middagpauze - Middagmaal

Het schoolrestaurant beschikt over een zelfbedieningstoog.

Er is dagelijks keuze uit:

 • een volledige maaltijd of een vegetarische maaltijd: 4,00 EUR
 • soep: 1,00 EUR
 • een ruim assortiment broodjes:  3,00 EUR

Alle leerlingen kunnen tijdens de pauze een maaltijdkaart (16,00 EUR voor 4 maaltijden), broodjeskaart (12,00 EUR voor 4 broodjes) of soepkaart (4,00 EUR voor 4x soep) aankopen.

Een eigen lunchpakket kan eveneens in het schoolrestaurant verbruikt worden.

De thuiseters zijn in het bezit van een middagpasje en mogen de school verlaten.

Middagpasje: Alleen leerlingen die in een fiets- of wandelafstand van 3 km van de school wonen, kunnen een middagpasje aanvragen.

Afwezigheden

 • Breng zo snel mogelijk de school telefonisch op de hoogte;
 • Bij een geplande afwezigheid (Doktersbezoek) indien mogelijk, vooraf het secretariaat al op de hoogte brengen.

Te laat komen

 • Indien mogelijk verwittig je telefonisch de school;
 • Bij aankomst op de school ga je onmiddellijk naar het secretariaat;
 • Na een nota in het agenda ga je direct naar het juiste klaslokaal.

Leefregels - Schoolreglement

 1. Je komt aan voor het belsignaal. Wie ’s middags de school mag verlaten en te laat komt, wordt het middagpasje ontnomen.
 2. Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats.
 3. Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
 4. Je hebt het nodige materiaal bij je in een ordentelijke tas (geen plastiekzak of handtas).
 5. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt.
 6. Je eet/drinkt enkel tijdens de pauzes.
 7. Je rookt niet op school.
 8. Je gsm staat enkel aan tijdens de pauzes.
 9. Je wettigt elke afwezigheid onmiddellijk na je terugkeer op school.
 10. Zichtbare piercings zijn niet toegestaan.

Schoolreglement 2016-2017 (1)

Inschrijvingen

 • ASO-TSO-BSO: elke schooldag vanaf 8uur tot 17uur. Of maak afspraak.
 • Maatschappelijke veiligheid: op afspraak

Keuzevakken

Bij de eerste inschrijving dient een keuze gemaakt te worden tussen de cursus levensbeschouwelijke vakken. (één van de erkende godsdiensten, nc zedenleer of godsdienstvrijstelling)

Deze keuze mag bij de aanvang van elk schooljaar en uiterlijk de 8ste  schooldag gewijzigd worden.

De eerste schooldag worden de formulieren voor keuzevakken en complementaire activiteiten aan de leerlingen bezorgd.

Psycho-, medisch en sociaal toezicht

De leerlingen staan onder toezicht van het centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO!

CLB Mandel en Leie

http://www.clbkortrijk.be/

Hugo Verrieststraat 36  8800 Roeselare  tel 051/22 64 54  fax 051/24 37 97

e-mailadres : clb.kortrijk.roeselare@g-o.be

Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd bij Ethias te Hasselt voor de lichamelijke letsels die ze oplopen tijdens de schooluren of ongevallen op weg van of naar school. Indien een leerling slachtoffer wordt van een schoolongeval, kunnen de aangifteformulieren worden afgehaald op het secretariaat.

Onthaalbrochure

Hieronder kan u de onthaalbrochure vinden:

1617_MSKA Roeselare_Onthaalbrochure DEF_8-11-16