Tweede graad BSO

In de tweede graad bieden we zeven keuzemogelijkheden aan. Deze zijn allemaal arbeidsmarktgericht en bijna allemaal leiden ze op tot een knelpuntberoep.

Toelatingsvoorwaarden

Het 2de leerjaar van de 1ste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht hebben beëindigd.
Uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar 16 jaar oud zijn, mits gunstig advies van de toelatingsklassenraad.
De regelmatige leerlingen van het buitengewoon SO mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.