2de leerjaar A

2de leerjaar A

Brede verkenning

Je kwam vlot door het eerste jaar A-stroom en hebt de smaak te pakken gekregen om gestructureerd te werken en te studeren?  Dan is het tweede jaar A-stroom (2A) een logisch gevolg.  Je krijgt opnieuw een ruim basispakket met algemene vakken, maar daarnaast heb je ook de keuze tussen niet minder dan 8 basisopties!  Hiermee krijg je al de smaak te pakken om je studies verder vorm te geven volgens jouw interesse of talent.   MSKA Roeselare is hiermee echt uniek in de ruime regio.

Basispakket  

Levensbeschouwing 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Mens en maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis)  3
Muzische Vorming 1
Frans 3
Engels 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Verdieping en remediëring 2Basisopties: 1 keuze maken

Economie en organisatie 5
Klassieke talen 5
Kunst en creatie 5
Maatschappij en welzijn 5
Sport 5
Moderne talen en wetenschappen 5
STEM technieken 5
STEM wetenschappen 5

 

ECONOMIE EN ORGANISATIE

In deze basisoptie verruim je je beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context. Je bestudeert het consumentengedrag en je wordt ervan bewust dat het aankoopgedrag wordt beïnvloed door tal van factoren. Budgettering en begrippen en principes in verband met ondernemingen en overheid komen aan bod.
Enkele concrete voorbeelden:

 • Vraag en aanbod
 • Betaalmiddelen: digitaal of niet?
 • De economische kringloop
 • Logistiek en transport
 • Impact van de economie op de werking van de Europese Unie
 • De basis om een eigen onderneming te starten

 

KLASSIEKE TALEN

Je bent aan het goede adres in de basisoptie ‘klassieke studiën’ om interessante aspecten van de klassieke taal en cultuur te bestuderen. Je gaat in op hoe de Grieken en Romeinen leefden en wiskundige en wetenschappelijke ontdekkingen deden. Je ontdekt hoe de Grieken en Romeinen met elkaar communiceerden. Je vindt de sporen terug van de Grieks-Romeinse samenleving in onze hedendaagse manier van leven. Deze basisoptie is aan te raden voor wie in de tweede graad Latijn wilt volgen.
 

KUNST EN CREATIE

De basisoptie ‘kunst en creatie’ is voor jou de geknipte kans om je creatieve mogelijkheden te ontdekken, gebruiken en ontplooien. In ‘kunst en creatie’ komen verschillende, creatieve en artistieke gebieden aan bod die je kunt verkennen. Je leert jezelf creatief of artistiek uit te drukken en je ervaart dat het samenspel van woord, klank, kleur, vorm, beweging … een nieuwe beleving meebrengt.  Je ontdekt de vele raakpunten tussen muziek, beeld, woord  en lichaamsexpressie.
 

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Deze basisoptie richt zich vooral tot jou die sociaal voelend is en heeft als doel jou te laten kennismaken met verschillende contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen. Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in stand te houden.
 

SPORT

In deze basisoptie kun je terecht als je graag beweegt en wilt kennismaken met een uiteenlopende waaier aan sporten, zowel op technisch als tactisch gebied.   Maar deze optie beperkt zich niet enkel tot het sporten zelf. De sporten worden benaderd vanuit een wetenschappelijke achtergrond. Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl. Je onderzoekt hoe natuurwetenschappen, beweging en sport onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Deze basisoptie is geknipt voor jou als je je wilt verdiepen in interessante componenten van zowel de moderne talen als de exacte wetenschappen.

Moderne talen

In deze basisoptie word je sterker in communicatieve en literaire vaardigheden. Je begint bovendien een ontdekkingstocht in taal als wetenschap. Je onderzoekt hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep of (sub)cultuur behoren. Je past communicatieve vaardigheden toe in het Nederlands, Frans en/of Engels, binnen je eigen leefwereld, maar ook daarbuiten. Je onderscheidt allerlei vormen van fictie, van sprookje tot misdaadroman.  Je leert ook de cultuur achter de taal kennen.  De bibliotheek zal voor jou geen geheimen meer kennen. 

Wetenschappen

Je kijkt onderzoekend naar de wereld. Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te voeren, informatie te verwerven en te verwerken, leer je omgaan met wetenschappelijke vaardigheden. Hierbij doe je ook een beroep op wiskundige en digitale vaardigheden. Je leert de onderzoeksresultaten rapporteren en motiveren. Je leert natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën te onderzoeken en uit te werken.
Enkele concrete voorbeelden:

 • Project honingbij
 • Uitwerken wetenschappelijke methode
 • Klimaat en weer
 • Data-analyse
 • Wetten van Newton (grafieken en variabelen)
 • Wetenschappelijke proefjes
 • Basis erfelijkheid
 • Bacteriën en virussen

STEM-TECHNIEKEN

Je stelt je wel eens de vraag hoe een toestel werkt en je wilt graag zelf de handen uit de mouwen steken.   Dan kies je ongetwijfeld voor de optie STEM-technieken.  Je leert je eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en je zet daar met overtuiging je creativiteit voor in. Je gaat op zoek naar de beste grondstoffen en materialen.   Om de taal van de technologie te leren begrijpen, lees je ook handleidingen, stappenplannen, plannen en tekeningen.  De focus in deze optie ligt vooral op elektriciteit.
Enkele concrete inhoudelijke voorbeelden:

 • Schakelingen: drukknop, enkelpolig, dubbelpolig, dubbele ontsteking, wisselschakeling, uitbreiding kruisschakeling, serie- en parallelschakeling
  • Tekenen
  • Uitvoering op paneel (praktijk)
 • Logica – logische poorten (en/of/niet) – combinatie met ict
 • Logigrammen – combinatie met ict
 • Elektrische kring, elektrische centrale
 • Beveiliging van kringen (smeltzekering, automaten, differentieel)

STEM-WETENSCHAPPEN

Je vraag je wel eens af  hoe een natuurfenomeen of een toestel werkt  Je experimenteert graag en kijkt onderzoekend naar alles wat rondom jou gebeurt.  Je wilt ook je eigen uitvinding zelf gaan realiseren.  Dan zit je goed bij de basisoptie STEM-wetenschapen.  Je onderzoekt systemen uit het dagelijkse leven. Je gebruikt hiervoor wiskunde en wetenschappen.  Je zult je eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken, uittesten en verbeteren.  Bij STEM-wetenschappen ligt de nadruk eerder op het onderzoeken, maar we gaan het ontwerpen zeker niet uit de weg.  Robots aansturen en eenvoudige programma’s maken voor de computer horen ook tot deze basisoptie.

Kom op deze pagina meer te weten over de verschillende basisopties in 2A: 2de jaar A-stroom

Folder 2A 2020-2021: pdf bestandfolder 2A 2020 2021 (1.24 MB)