Derde graad KSO: Architecturale vorming

Voor wie is deze opleiding? 

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst, vormgeving en cultuur?
Bezit je een goed ruimtelijk inzicht?
Ben je sterk in wiskunde en wetenschappen?
Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur?

Deze richting beoogt een ruime algemene vorming, een goede talenkennis als noodzakelijk communicatiemiddel bij studie- en onderzoekswerk, en een sterke wiskundige en wetenschappelijke vorming.

De logische vooropleiding is de tweede graad KSO Beeldende en architecturale vorming. Als je een andere tweede graad aso, kso of tso hebt gevolgd, dan kan je starten mits voldoende studiemotivatie, artistieke interesse en aanleg voor wiskunde.

Wat houdt deze opleiding in? 

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 22 uur algemene vakken. Naast talen bevat het een uitgebreid pakket wiskunde en natuurwetenschappen.

Wiskunde

De moeilijkheidsgraad van de wiskunde in de derde graad Architecturale vorming is vergelijkbaar met die van de wiskunde in wiskundige aso- of tso-richtingen . Op het programma staat o.a. analytische meetkunde, algebra, analyse en statistiek.
 

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks 12 uur specifieke kunstvakken binnen de architecturale omgeving. 

Architecturale vorming

In de lessen architecturale vorming onderzoek je architectuur in relatie tot de plek, de kunst, de cultuur, de architect, … Je analyseert de wereld van architectuur, zowel historisch als actueel, in al zijn vormen. Je ontwikkelt een creatief architecturaal en ruimtelijk denken. Je gaat creatief en persoonlijk om met vorm, compositie en ruimte in de tweede en derde dimensie. Je ontwikkelt een persoonlijke taal in schetsen, tekeningen, collages, maquettes, … zowel met klassieke middelen als met specifieke digiotale tekensoftware.

Kunstgeschiedenis

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren. De lessen kunstgeschiedenis maken je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met de verschillende stijlen en stromingen. Het accent ligt op de architectuur. Ook de schilder- en beeldhouwkunst en andere kunstvormen komen aan bod. De lessen kunstinitiatie bieden je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie. Zo ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van kunst. Je leert nagaan hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.
 

Lessentabel

Vakken 5de leerjaar 6de leerjaar*
levensbeschouwing 2  
aardrijkskunde/natuurwetenschappen 1  
Nederlands 3  
Engels 2  
Frans 2  
geschiedenis 2  
lichamelijke opvoeding 2  
chemie 1  
fysica 1  
wiskunde 6  
architecturale vorming 8  
kunstgeschiedenis 2  
waarnemingstekenen 2  
Niet-verplicht keuzevak te kiezen uit:    
voetbal, wielrennen of dans  2-3  
De Dansacademie (onder toelatingsvoorwaarden) 12  

* zesde leerjaar start vanaf schooljaar 2023-2024

Vervolgopleidingen

Deze studierichting is een doorstroomrichting die rechtstreeks voorbereidt op hoger onderwijs.
Binnen het studiegebied architectuur zijn diverse opleidingen mogelijk: 

Academische bachelor

Academische bacheloropleidingen leiden verder tot een masteropleiding: architectuur, ingenieurswetenschappen in volgende domeinen: architectuur, interieurarchitectuur, kunstwetenschappen, productdesign, productontwikkeling en industriële vormgeving.

Professionele bachelor

Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.m. toegepaste architectuur, interieurvormgeving, landschap- en tuinarchitectuur, landmeten en bouw.

Door het algemeen vormend karakter zijn nog een waaier van andere academische– of professionele bacheloropleidingen mogelijk. 

Architecturale vorming
Architecturale vorming