KSO Arts & design (beeldende vorming)

 

 

KSO opleiding Kunst en Architectuur

Voor wie is deze opleiding ?

Heb jij net als Vincent een artistieke roeping? Dan is de opleiding Kunst en Architectuur van MSKA Roeselare iets voor jou. Technische voorkennis is niet noodzakelijk, passie voor kunst en tekenen wel. Met een volgehouden inzet en motivatie zet je je artistieke persoonlijkheid op scherp. Door het artistieke en algemeen vormende karakter biedt de opleiding een uitstekende voorbereiding op het behalen van een bachelor- of masterdiploma. Dit kan vooral binnen Audiovisuele- en beeldende kunstrichtingen als Animatiefilm, Interieurvormgeving, Grafisch ontwerp en Vrije kunsten. Kunstwetenschappen behoort ook tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn bachelor- en masteropleidingen in andere domeinen haalbaar, afhankelijk van je interesse en inzet.

 

kunst 2

 

Wat houdt deze opleiding in ?

Wat houdt de opleiding precies in? Je zoomt in op de kunstvakken die je samen met de algemeen vormende vakken volgt.

Architecturale vorming 

Je ontwikkelt ruimtelijk inzicht en leert werken in 2 en 3 dimensies. Een ontvouwing van een basisvorm, het maken van een maquette, basis computertekenen… Het komt allemaal aan bod.

Kunstinitiatie

Het vak omvat zowel theorie- als praktijkopdrachten. Op die manier ga je kennismaken met verschillende kunstuitingen en leer je ze waarderen. Tijdens een bezoek aan een tentoonstelling of museum leer je voeling krijgen met en een houding aan te nemen tegenover kunst.

Waarnemingstekenen

Je leert gericht kijken en verhoudingen bepalen om zo een eigen tekentaal te ontwikkelen. Je maakt kennis met verschillende dragers en technieken om een onderwerp te tekenen op een tweedimensionaal vlak. In de derde graad worden de opdrachten complexer.

Kunstgeschiedenis

Kunstoverzicht van de prehistorie tot nu. Het is geen encyclopedische kunstgeschiedenis maar een terugblik op de belangrijkste kunststromingen, waarbij zowel de historische ontwikkeling als de stijlkenmerken van elke periode worden belicht. De schilderkunst is toonaangevend maar dat betekent geenszins dat de andere kunsttakken zoals bouwkunst en beeldhouwkunst niet aan bod komen.

Beeldende vorming

Via gevarieerde opdrachten krijg je inzicht in de beeldtaal. Je leert er een probleemstelling te analyseren en jezelf uit te drukken via diverse materialen en technieken. Dit in verschillende dimensies (2D en 3D). Een linosnede, een logo digitaal ontwerpen, een animatiefilmpje maken en een dier boetseren zijn mogelijke opdrachten.

Geïntegreerde proef (6DE JAAR)

Dit is een artistiek eindwerk dat je op persoonlijke, zelfstandige, en gemotiveerde wijze uitvoert tijdens de lessen beeldende vorming. Het procesmatige karakter en de gesprekken met je begeleider, dragen bij tot de persoonlijke ontwikkeling van jezelf en je werk.

Klik op de PDF om de lessentabel en folder te raadplegen: pdf bestandkso 2020-2021 (2.19 MB)

 

Lessentabel 3de graad (2020-2021)

Lesuren 3de graad 

Arts and design

 

Aardrijkskunde/natuurwetenschappen

1

Levensbeschouwing

2

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

3

wiskunde

4

chemie

1

fysica

1

kunstgeschiedenis

2

Arts: beeldende vorming

6

Interior design: beeldende vorming

2

Interior design: waarnemingstekenen

2

Waarnemingstekenen

2

Onderzoeksvaardigheden/Geïntegreerde proef

1

KSO3
KSO4
Schilderen5
KSO2