MSKA Filosofische lezing met referendum

  • 5 maart 2020

Filosofische lezing met referendum over de urgentie van milieuproblemen

Op donderdagavond 20 februari was er op onze Campus Tant de 2e filosofische lezing, gebracht prof. dr. Raf Geenens, met als vraag “Zijn klimaat en democratie verzoenbaar?”.

Er waren een vijftigtal toehoorders. De leerlingen van 5 ASO hielden in het kader van hun lessen burgerschap hun 2e referendum.

Stijn, Erben en Irina spraken de mensen aan om hun stem uit te brengen over onze referendumvraag i.v.m. klimaat en urgentie milieuproblemen: ga je al dan niet akkoord met deze stelling “Het Belgisch Parlement stelt een Commissie van milieu-experten aan, die de bevoegdheid krijgt om alle wetten te maken die volgens deze commissie nodig zijn voor het terugdringen van de klimaatverandering en het oplossen van andere milieuproblemen”?.

Het resultaat: 15 gaan akkoord en 13 gaan niet akkoord (en 2 personen stemden blanco).

 

filo1

 

filo2