Maatschappelijke veiligheid

De opleidingen ‘Integrale Veiligheid’ en ‘Veiligheidsberoepen’ in het MSKA Roeselare 

Wil je aan de slag als bewakingsagent?
Droom je van een job bij de politie of de brandweer?
Wil je meer te weten komen over het bredere gamma van beroepen in de  veiligheidssector (douane, defensie, beveiligingsagent, penitentiair beambte …)?

Het studiegebied Maatschappelijke Veiligheid binnen MSKA Roeselare helpt je om deze ambities te verwezenlijken en stoomt je klaar voor het werkveld!

 

MV9

 

Het studiegebied Maatschappelijke Veiligheid bestaat uit de studierichtingen ‘Integrale Veiligheid’ (Se-n-Se) en ‘Veiligheidsberoepen’ (3e graad BSO). Daar waar in de richting Veiligheidsberoepen de focus in eerste instantie op de job van bewakingsagent ligt, wordt in de richting ‘Integrale Veiligheid’ ingezoomd op de vakgebieden bewaking, politie en brandweer.

Theorie en praktijk gaan hand in hand

Het doel van beide opleidingen is om de leerlingen intensief onder te dompelen in de theorie en praktijk van de veiligheidssector. Na een theoretische basis, worden de attitudes en vaardigheden eigen aan een veiligheidsberoep, intensief ingeoefend. Dit zowel tijdens praktijklessen op school als op het werkveld zelf, gedurende stages en momenten van werkplekleren.

Efficiënt communiceren, in team werken, omgaan met stress, psychologische conflicthantering, omgaan met crisis- en noodsituaties  … na een veiligheidsopleiding in MSKA Roeselare sta je op al deze vlakken sterk in je schoenen!

Sportieve uitdaging

Wie graag sport, zal in de opleidingen ‘Integrale Veiligheid’ en ‘Veiligheidsberoepen’ zeker aan zijn/haar trekken komen. Een goede conditie is in een veiligheidsberoep dan ook van groot belang.

6 uur per week wordt getraind op conditie, uithouding en kracht. Zwemmen, fitness, ontwijkingstechnieken, survivalrun … worden aangevuld met een sportieve 3-daagse teambuilding waarin de leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen grenzen te verkennen én verleggen. 

 

MV5

 

Samen sterk!

Al deze professionele uitdagingen gaan wij als school niet alleen aan. Omdat een continue voeling met het werkveld heel belangrijk is, vinden wij een intensieve samenwerking tussen onze school en het werkveld Maatschappelijke Veiligheid (politie, bewaking, brandweer, preventiediensten, defensie, douane …) heel belangrijk. Het hele schooljaar door, worden er werkbezoeken aan de verschillende veiligheidssectoren georganiseerd. Experts uit de verschillende werkvelden komen tijdens gastcolleges hun ervaringen en expertise delen. 

 

MV2

 

Wat na school?

Onze afgestudeerden uit de opleidingen Integrale Veiligheid en Veiligheidsberoepen vinden na de opleiding vlot hun weg op de arbeidsmarkt. Ook daar helpen wij onze leerlingen graag mee op weg! In de loop van het schooljaar komen ze al uitgebreid in contact met de rekruteringsdiensten van de verschillende veiligheidssectoren. Ook onze oud-leerlingen komen op verschillende momenten langs om over hun eigen ervaringen te vertellen en tips & tricks te delen. Een goede voorbereiding is het halve werk!  

Na hun opleidingen kunnen de leerlingen opteren voor:

 • een job binnen de private bewakingssector;
 • een job binnen de publieke veiligheidssector: douane, penitentiaire instelling, (gesloten) centra voor illegalen, stedelijke preventie – en veiligheidsdiensten…
 • de selectieproeven opleiding defensie;
 • de selectieproeven en de start in een provinciale politieschool voor de basisopleiding tot inspecteur van politie;
 • de proeven die toegang verlenen voor jobs bij de brandweer;
 • de start in een opleiding hoger onderwijs;

Wie kan starten?

Leerlingen voor de opleiding Integrale Veiligheid, dienen aan volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen:

 • in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs,
 • 18 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat je start met de opleiding,
 • medisch geschikt zijn
 • in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

Voor een opleiding Veiligheidsberoepen kom je in aanmerking wanneer je:

 • in het bezit bent van het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de derde graad van het SO,
 • 18 jaar zijn of worden in het kalenderjaar dat je start met de opleiding,
 • medisch geschikt zijn
 • in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

 

MV4

 

Wat behaal je na het succesvol afronden van de opleiding?

Na de opleiding Integrale Veiligheid kun je volgende certificaten en attesten voorleggen

 • certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (dat o.a. vrijstelling geeft voor de cognitieve proeven van de politie);
 • het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • het attest voetbalsteward;
 • verscheidene deelattesten brandweer;
 • attest bedrijfseerstehulpverlening;
 • attest preventieadviseur niveau III

Op het einde van de opleiding Veiligheidsberoepen, kom je in aanmerkingen voor volgende diploma’s en attesten:

 • diploma secundair onderwijs;
 • het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • het attest voetbalsteward;
 • het attest gemeenschapswacht;
 • attest bedrijfseerstehulpverlening;
 • attest gemachtigd opzichter

Onze folder is terug te vinden via volgende link: pdf bestandmv nieuw (2.89 MB)

Hoe ziet de opleiding er inhoudelijk uit?
 

INTEGRALE VEILIGHEID

 

Engels

2

Frans

2

Nederlands

3

Theorie (TV) Veiligheidstechniek

6

 → Theorie Politie

→ Theorie Bewaking (Communicatievaardigheden, Conflicthantering, Maatschappelijke en culturele vorming, Observatie, Risico-inschatting en rapportering, Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten)

→ Theorie Brandweer (Brand, Preventie en elementaire brandbestrijding / Gepast reageren bij crisissituaties / Levensreddende handelingen)

→ Opleiding Preventieadviseur III

Praktijk (PV) Veiligheidstechniek

5

→ Praktijk politie (gastcolleges en werkveldbezoek)

→ Praktijk bewaking (Praktijk van observatie, bewakingsmethodes- en technieken)

→ Praktijk brandweer (i.s.m. West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten)

Recht

3

Sport (Ontwijkingstechnieken, Conditie- & krachttraining, Reddend zwemmen)

6

Stage/extra-muros Veiligheidstechniek

4

TOTAAL

31

 

VEILIGHEIDSBEROEPEN

 

Engels

2

Frans

2

Nederlands

1

Theorie (TV) Veiligheidstechniek

4

Communicatievaardigheden/ Conflicthantering/ Maatschappelijke en culturele vorming/ Observatie, risico-inschatting en rapportering/ Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten/ Brand, preventie en elementaire brandbestrijding/ Gepast reageren bij crisissituaties/  Rechten en de plichten van de gemeenschapswachten en de
gemeenschapswachten-vaststellers

Praktijk (PV) Veiligheidstechniek

4

Praktijk van observatie, preventie, bewakingsmethodes en               -technieken

Recht

4

Lichamelijke opvoeding/Sport (Bedrijfseerstehulpverlening, Ontwijkingstechnieken, Conditie- & krachttraining, Reddend zwemmen)

6

Stage/extra-muros Veiligheidstechniek

4

Levensbeschouwing

2

Project Algemene Vakken

6

TOTAAL

35

Aarzel niet … een carrière in de veiligheidssector begint in MSKA Roeselare!