Opleiding Integrale Veiligheid (TSO)

7 Se-n-Se Integrale veiligheid

Toelatingsvoorwaarden Integrale veiligheid: in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, reeds 18 jaar oud zijn, medisch geschikt zijn en in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

Verdere doorstroming: je komt in aanmerking voor onmiddellijke tewerkstelling in de bewakingssector als bewakingsagent. Je komt in aanmerking voor leidinggevende jobs in de bewakingssector. Je wordt voorbereid op de politieschool en een job als politieagent. Je wordt voorbereid voor de proeven die toegang verlenen voor jobs bij de brandweer. Je behaalt verschillende attesten (preventieadviseur niveau III, EHBO, voetbalsteward ...).

veiligheid1
Te verwachten resultaten van het 7de jaar INTEGRALE VEILIGHEID

Leerdoelstellingen opleiding:

Het specialisatiejaar ‘Integrale Veiligheid’ zal de leerlingen een aantal basisvaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor een job in de veiligheidssector. Het gaat om de volgende vaardigheden:

Specialisatiejaren ‘Integrale Veiligheid’ (7 secundair-na-secundair TSO)

 • sociale basisvaardigheden en communicatieve ingesteldheid;
 • in team kunnen werken;
 • stressbestendig en emotioneel stabiel zijn;
 • kunnen omgaan met agressie;
 • zin hebben voor veiligheid;
 • observeren en rapporteren;
 • psychologische conflicthantering;
 • omgaan met noodsituaties;
 • besluitvaardigheid;
 • management;
 • kunnen coachen.


Lessentabel pdf bestand7de Specialisatiejaar TSO Integrale Veiligheid.pdf (240 kB)

Daarnaast worden specifieke veiligheidstechnieken aangeleerd die noodzakelijk zijn om te functioneren in de veiligheidssector. In het kader van een gezonde en fittte geest/lichaam is het aanbod sport (6 tot 8 uur sport) uitgebreid in deze opleiding. De taalvakken bereiden voor op de nodige communicatieve vaardigheden in het werkveld.

Te behalen resultaten:

Daarnaast worden de leerlingen intensief voorbereid en begeleid om volgende attesten en vrijstellingen te behalen:

Specialisatiejaren ‘Integrale Veiligheid’ (7 secundair-na-secundair TSO)

De leerling wordt intensief begeleid met het oog op het verwerven van de volgende attesten of brevetten:

 • een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent;
 • certificaat se-n-se Integrale Veiligheid (= levenslange vrijstelling cognitieve proef selectietraject politie);
 • een attest preventieadviseur niveau III;
 • certificaten opleiding brandweer:
  • certificaat brandwacht;
  • certificaat ploeglid eerste interventie;
  • certificaat nijverheidshelper;
 • een attest van voetbalsteward;
 • een EHBO-brevet.

De leerling wordt intensief begeleid met het oog op het verwerven van een vrijstelling voor de cognitieve proef, het functioneel parcours (de sportproef) en het gesprek met een selectiecommissie van de ingangsexamens van de opleiding politie-inspecteur en agent van de politie.

veiligheid2

De werkplek van afgestudeerden opleiding Integrale Veiligheid is:

Onze afgestudeerden opleiding Integrale Veiligheid vinden vlot hun weg naar de arbeidsmarkt. Via deze opleiding worden de leerlingen voorbereid op:

 • een job binnen de private bewakingssector;
 • een job in de publieke veiligheidssector: douane, penitentiaire instellling, (gesloten) centra voor illegalen, stedelijke preventie – en veiligheidsdiensten, …;
 • de start in een opleiding defensie;
 • de start in een provinciale politieschool i.h.k.v. de basisopleiding tot inspecteur van politie;
 • de start in een opleiding hoger onderwijs;
 • de proeven die toegang verlenen voor jobs bij de brandweer.

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding zijn; in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, reeds 18 jaar oud zijn, medisch geschikt zijn en in het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden.

De inschrijvingen voor deze opleiding zijn hoog. Een tijdige aanmelding kan zekerheid bieden voor de instap in deze opleiding. Het tijdstip van aanmelden/inschrijven is belangrijk.

Voor vragen en informatie kan je mailen naar: joeri.manhout@mskaroeselare.be