Over ons

We willen een kwalitatieve vorming aanbieden voor zowel algemeen, technisch als beroepssecundair onderwijs en dit vertrekkend vanuit een pluralistische visie. Om dit te bereiken, streven we naar een zo groot mogelijke didactische kwaliteit en dienstverlening.

 Deze opdracht houdt in dat

  • we een zo optimaal mogelijke leeromgeving creëren en die hulpbronnen aanbieden die het de leerlingen mogelijk maken om zich maximaal te ontwikkelen.
  • we een kwaliteitsopvoeding en -vorming verschaffen, in overeenstemming met de idealen van een pluralistische open school, waarbij de leerlinggerichte kwaliteit primeert. ‘Studeerbaarheid’ geldt hier als leidraad: het maximaliseren van kansen en het minimaliseren van belemmeringen. We proberen het aantal zittenblijvers te beperken en de zorgverbreding uit te diepen door middel van een zo individueel mogelijke leerlingenbegeleiding.
  • we orde en tucht belangrijk vinden.
  • we elke vorm van samenwerking nastreven die de uitvoering van onze opdracht kan bevorderen.
  • we allen bereid zijn in teamverband te werken, een maximale inzet te leveren en bij te dragen tot het onderhouden van een open sfeer, die gebaseerd is op loyauteit ten aanzien van de school en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
MEER BETROKKENHEID

Door als schoolteam de nadruk te leggen op samenwerking en solidariteit. door als directie toegankelijk te zijn, door te werken aan een lage drempel tussen leerling en leraar, door de klemtoon te leggen op wederzijds respect. ... zorgen we ervoor dat we dicht bij onze leerlingen staan. We bieden je een geborgen en positieve schoolsfeer. Dit versterkt de leermotivatie en bijgevolg de schoolpresta­ties. Met zorg, structuur en warmte zorgen wij ervoor dat je in vol vertrouwen jouw talenten en mogelijkheden kan ontplooien. Hier mag je jezelf zijn.

MEER UITDAGING

Wij bieden meer dan louter kennisoverdracht. Want wat betekent al die kennis als er geen extra aandacht is voor persoonlijke ontwik­keling? De huidige samenleving vraagt veel meer van mensen. Wie vandaag goed in onze maatschappij wil functioneren met zich snel kunnen aanpassen en met iedereen kunnen samenwerken. We dagen je uit naar de wereld te kijken met een open en onbevangen blik. Met onder meer filosofische lezingen, gerichte uitstappen naar musea en tentoonstellingen, intensieve stages, werkplekleren, vakover­schrijdende projecten en vrijwilligerswerk leren we je verder te kijken dan je neus lang is.

KIEZEN VOOR MIDDENSCHOOL EN ATHENEUM ROESELARE IS KIEZEN VOOR MEER ...

Zoek je een school waar leren geen monoloog is? Waar rekening wordt gehouden met jouw interesses en ambities? Waar kleine en grote zorgen serieus genomen worden? Waar naar jou geluisterd wordt en dan bedoelen we echt luisteren via open en eerlijk contact? Kortom, zoek je een school met net dat beetje meer? Dan is MSKA Roeselare de school voor jou! Het team van MSKA Roeselare ziet leerlingen als jongvolwassenen met eigen wensen en ideeën over wat ze willen bereiken en hoe ze dit willen bereiken. Jonge mensen helpen opgroeien tot bekwame communicatieve en betrokken jongeren die als vanzelfsprekend andere mensen en uitdagingen tegemoet treden, daar gaan wij voor.

Schoolvisie
Mska bakkerij
ICT
laptop
Oudercontact en rapporten
ouders
Internationalisering
epas
Leerlingenbegeleiding
CLB
Praktische informatie
info
Gelijke OnderwijsKansen
gok
Pedagogisch project
pedagogie
Schoolgeld en schoolbenodigdheden
boeken
Team
team