Leerlingenbegeleiding

MSKA Roeselare laat elke leerling zijn talenten ontdekken en geeft die leerling de kans deze verder te ontwikkelen in een leer- en opvoedrijke omgeving.  Als school willen wij elk van onze leerlingen hierin begeleiden.   

Daarom bieden wij binnen de leerlingbegeleiding niet alleen volwaardig onderwijs aan, maar ook ondersteuning in de totale ontwikkeling van elke leerling.  Wij zien leerlingbegeleiding niet als iets dat enkel door de school wordt gedragen.  De school is coördinator in de begeleiding waarbij  diverse actoren zijn betrokken.   

Leerlingbegeleiding gebeurt door leerkrachten en ondersteunend personeel, CLB, gok-team, ondersteuningsteam, pedagogische begeleidingsdienst, ouders en andere externe partners zoals psychologische en medische diensten, gezinsondersteunende diensten, onderwijsinstellingen van het hoger onderwijs,  enz…   

De samenwerking, acties en opvolging van de ondernomen stappen die worden ondernomen door al deze actoren resulteren in een totale, geïntegreerde leerlingbegeleiding.   

Onze leerlingbegeleiding zet in op 4 domeinen:  

  • Begeleiding van het leer- en studieproces 

  • Begeleiding in de onderwijsloopbaan  

  • Begeleiding in de sociaal-emotionele ontwikkeling 

  • Begeleiding in de preventieve gezondheidszorg 

Door onze leerlingen nauwgezet te begeleiden ijveren wij voor gelijke onderwijskansen.  We zien de eerstelijnszorg als basis voor de begeleiding  voor elke leerling.  Met een stevige eerstelijnszorg worden risico’s snel en actief herkend en aangepakt of bij voorkeur vermeden.   We zien het zorgcontinuüm als leidraad om elke leerling op maat te begeleiden.  Systematisch overleg en open communicatie moeten leiden tot een constructieve samenwerking tussen alle actoren, elk met hun eigen verantwoordelijkheden.   

Binnen leerlingbegeleiding staat de lerende centraal.  Daarom zullen observaties en persoonlijke gesprekken dienen als basis tot een functionele en efficiënte begeleiding.   

Wij zien het CLB als rechtstreekse deskundige partner.  Zij kunnen ons of de leerling informatie geven, antwoorden formuleren op onze vragen, maar ook op die van de leerlingen, diagnoses stellen en begeleiding voorzien waar nodig.  De coördinator-leerlingbegeleider op school is een belangrijke schakel in de systematische contacten met CLB en andere buitenschoolse partners.   

De school zet in op de professionalisering van het team.  Dit doet ze met het aanbieden van interne nascholingen en daarbovenop het stimuleren tot het volgen van externe nascholingen.  Daarnaast ziet zij interne en externe expertisedeling als middelen die leiden tot een betere leerlingenbegeleiding.   

Het overschrijden van de draagkracht van de school mag nooit leiden tot het berokkenen van schade aan de leerling.  De totale leerlingbegeleiding erkent dan ook de limieten van die draagkracht en leidt in dat geval de leerling naar een school waar de begeleiding op maat wel kan gegeven worden.