Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding staat in voor de socio-emotionele begeleiding van alle leerlingen van het eerste jaar tot en met het zevende jaar.

Leerlingen kunnen bij ons terecht als ze het moeilijk hebben bij pesterijen, conflicten, zorgen over problemen thuis, rouwverwerking, en zoveel meer. We zoeken samen met de leerling en eventuele andere partijen naar een oplossing, steeds rekening houdend met de afspraken die gelden op school. We leren hen strategieën aan om weerbaarder te worden, gepaster te reageren in moeilijke situaties, het hoofd te bieden aan stresssituaties, de balans te vinden tussen privéproblemen en presteren op school. We zetten sterk in op een goede omgang tussen de leerlingen onderling en respect voor elkaar.

Bij blijvende of ernstige problemen kan doorverwijzing naar een geschikte dienst noodzakelijk zijn. Door de jaren heen bouwden we een uitgebreid netwerk aan externe partners en zorgverleners uit. Het CLB toont zich daarbij een waardevolle partner.

Een belangrijke taak binnen de leerlingenbegeleiding is het nauwgezet en consequent opvolgen van afwezige leerlingen. Via een nauwe samenwerking met de ouders en externe diensten streven we ernaar om spijbelgedrag te voorkomen.

We werken intensief en systematisch aan alcohol-, drug- en pestpreventie door een goed uitgebouwd gezondheidsbeleid en gerichte, thematische workshops. Een leerling die goed in zijn/haar vel zit, haalt immers het maximum uit een lesdag en “groeit” in alle opzichten.

Leerlingen met leerstoornissen ondersteunen we met een handelingsplan op maat en met gespecialiseerde software bij examens. Indien nodig vullen externe partners aan met begeleiding op school.

De leerlingenbegeleiders staan de hele week ter beschikking van leerlingen en hun ouders.