Oudercontact en rapporten

Oudercontact en rapporten

De leerlingen van de A-stroom, het ASO, TSO en KSO krijgen tweemaal per jaar een rapport voor het dagelijks werk (waarbij 2x een tussentijds rapport, zodat ze hun resultaten nog kunnen verbeteren) en tweemaal per jaar voor de examens (kerst- en zomervakantie).

Voor de eerste graad B-stroom en de tweede graad BSO is er permanente evaluatie met vijf maal per jaar een rapport.

Voor de derde graad BSO is er permanente evaluatie met vier maal per jaar een rapport. Er staan 4 oudercontacten gepland gedurende het schooljaar. U wordt hiervan via smartschool op de hoogte gebracht. Voor de goede orde en structuur is inschrijven hiervoor aangewezen.

Tijdens deze oudercontacten krijgt u de kans om alle leerkrachten van uw zoon/dochter te spreken.