Praktische informatie

Schoolgeld en schoolbenodigdheden

De schoolkosten verschillen per studierichting. Campus Groenestraat werkt hiervoor samen met www.iddink.be

Op campus Tant wordt er een voorschot gevraagd. De eindafrekening gebeurt op het einde van het schooljaar.

Let wel: voor de praktijkvakken zal nog extra materiaal (veiligheidsschoenen, werkkoffer, grondstoffenkaart voor bakkerij en verzorging, …) dienen aangekocht of gehuurd te worden.

Gedetailleerde uitleg hierover vindt u op de uitrustingslijsten en/of via de vakleerkracht in het begin van het schooljaar. Voor alle informatie en /of vragen omtrent schoolkosten kunt u terecht bij het team GOK op het nummer 051 27 27 70.

Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in een afsluitbaar kastje. De jaarlijkse huurprijs voor een kastje bedraagt € 16. Voor de sleutel wordt een waarborg van € 10 gevraagd die u terugkrijgt bij het terug ingeven van de sleutel.

Schoolverzekering

De leerlingen zijn gratis verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op school en op de kortste weg van en naar school. Materiële schade en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden wordt door de verzekering niet gedekt.

Elk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld op het leerlingensecretariaat.

Bereikbaarheid
 • Campus Tant: Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
 • Campus Groenestraat: Groenestraat 170, 8800 Roeselare

Beide campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Zie menu 'Contactgegevens' voor meer informatie.

Inschrijvingen
 • ASO-TSO-BSO: elke schooldag vanaf 8u. tot 17u. U kan ook een afspraak maken.
   
 • Maatschappelijke veiligheid:
  op afspraak
   
 • Voor vragen en informatie kan je mailen naar:
  lieselot.vermeeren@mskaroeselare.be 
Het leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat is elke dag open vanaf 7u45 tot 17u00.

Waarvoor kan je terecht bij het secretariaat?

 • Allerlei attesten en documenten
 • Allerhande informatie
 • Studietoelagen: In de loop van het schooljaar kan een aanvraagformulier voor een studietoelage op het secretariaat van de school verkregen worden. Op dat ogenblik kunnen ook de juiste voorwaarden tot het bekomen van een toelage verstrekt worden

Onthaalbrochure

Hieronder kan u de onthaalbrochure vinden:

pdf bestand1617_MSKA-Roeselare_Onthaalbrochure-DEF_8-11-16.pdf (10.96 MB)

Keuzevakken

Bij de eerste inschrijving dient een keuze gemaakt te worden tussen de cursus levensbeschouwelijke vakken. (één van de erkende godsdiensten, nc zedenleer of godsdienstvrijstelling)

Deze keuze mag bij de aanvang van elk schooljaar en uiterlijk de 8ste  schooldag gewijzigd worden.

De eerste schooldag worden de formulieren voor keuzevakken en complementaire activiteiten aan de leerlingen bezorgd.

Middagpauze - middagmaal

Het schoolrestaurant is voor alle leerlingen toegankelijk.

Leerlingen kunnen tijdens de speeltijd in de voormiddag een broodjeskaart (12 euro), een maaltijdkaart (16 euro) of een soepkaart (4 euro) kopen.

Er is een gezonde afwisseling in de menu’s.

Leerlingen van het eerste tot en met vijfde jaar blijven over de middag verplicht op school, met uitzondering van leerlingen die binnen een straal van 3km van de school wonen én toestemming van de ouders hebben om thuis te gaan eten. Deze leerlingen kunnen een middagpasje aanvragen.

De school voert regelmatig controles uit. Leerlingen met een middagpasje die niet thuis gaan eten zullen hun pasje ontnomen worden.

Afwezigheden - Te laat komen

Afwezigheden

 • Breng zo snel mogelijk de school telefonisch op de hoogte;
 • Bij een geplande afwezigheid (Doktersbezoek) indien mogelijk, vooraf het secretariaat al op de hoogte brengen.

Zie brief afwezigheden voor meer uitleg: pdf bestandBrief afwezigheden.docx (235 kB)

Te laat komen

 • Indien mogelijk verwittig je telefonisch de school;
 • Bij aankomst op de school ga je onmiddellijk naar het secretariaat;
 • Na een nota in het agenda ga je direct naar het juiste klaslokaal.
Leefregels - Schoolreglement
 1. Je komt aan voor het belsignaal. Wie ’s middags de school mag verlaten en te laat komt, wordt het middagpasje ontnomen.
 2. Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats.

 3. Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
 4. Je hebt het nodige materiaal bij je in een ordentelijke tas (geen plastiekzak of handtas).
 5. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt.
 6. Je eet/drinkt enkel tijdens de pauzes.
 7. Je rookt niet op school.
 8. Je gsm staat enkel aan tijdens de pauzes.
 9. Je wettigt elke afwezigheid onmiddellijk na je terugkeer op school.
 10. Zichtbare piercings zijn niet toegestaan.

Het schoolreglement kan u vanaf nu digitaal raadplegen: Klik hier.

Dagindeling

Door het stijgende aantal leerlingen zijn we genoodzaakt om volgend schooljaar de dagindeling aan te passen.
Kort samengevat komt het hierop neer:

 • De middagpauze duurt 50 minuten i.p.v. 1 uur en is verschillend in tijdstip voor de 1ste graad en voor de 2de/3de graad

 • De 2de en 3de graad kan een 9de lesuur hebben (niet op vrijdag)

De nieuwe dagindeling ziet er als volgt uit:

Dag Tant

LET OP: Een 9de lesuur is enkel van toepassing op campus Tant!

 

Studie: Afhankelijk van het uurrooster beginnen de lessen voor sommige leerlingen later of eindigen vroeger. Leerlingen kunnen dan steeds in de studie terecht. (van 8u00 tot 17u20).

Vakantieregeling

Een gedetailleerd overzicht van belangrijke activiteiten, vakanties en vrije dagen wordt meegegeven op de eerste schooldag

 • Herfstvakantie van 28 oktober tot en met 3 november 2019
 • Wapenstilstand op 11 november 2019
 • Wintervakantie van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 • Krokusvakantie van 24 februari tot en 1 maart 2020
 • Lentevakantie van 6 tot en met 19 april 2020
 • Dag van de Arbeid op 1 mei 2019
 • Hemelvaart op 21 en 22 mei 2020
 • Pinkstermaandag op 1 juni 2020
Schoolagenda en documenten

De school werkt met een digitale agenda (Smartschool). 

Elke ouder/verantwoordelijke kan in het begin van het schooljaar een co-account aanvragen. Daarnaast ontvangt elke leerling ook een planningsagenda.

Communicatie tussen de school en de ouders/verantwoordelijken gebeurt via Smartschool, via de planningsagenda en via brieven.

Formulieren voor een trein- en busabonnement kunnen de leerlingen in de lijnwinkel of het station in orde brengen.

Via de gelijke onderwijskansenwerking biedt de school extra ondersteuning aan bij het invullen van de aanvragen studietoelagen of andere documenten.

Zorg : het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO!

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft een gespecialiseerd team van psychopedagogische consulenten, maatschappelijke werkers, verpleegsters en dokters.

Zij helpen de leerlingen in hun groeiproces tot volwassene. Zij besteden grote aandacht aan het vlot verloop van de studies. Zij verstrekken informatie en hulpverlening in verband met karakter, gedrag, gezondheid, studiemethodes, leermoeilijkheden. Alle raadplegingen zijn kostenloos.

Tenslotte beschikken zij over een informatheek met inlichtingen over studierichtingen, scholen, dagen avondonderwijs, voltijds of deeltijd leren.

CLB Mandel en Leie