Praktische informatie

Kalender 2021-2022 campus Groenestraat

Klik hier om de schoolkalender van campus Groenestraat te bekijken: pdf bestandSchoolkalender 2021-2022 (198 kB)

Alle data zijn onder voorbehoud.

Er volgt zoals steeds een officiële uitnodiging per Smartschoolbericht.

Studierichtinggebonden activiteiten zijn niet opgenomen in de schoolkalender.

Leerlingensecretariaat

Het leerlingensecretariaat is elke dag open vanaf 7u45 tot 17u00.

Waarvoor kan je terecht bij het secretariaat?

  • Allerlei attesten en documenten
  • Allerhande informatie
  • Studietoelagen: Worden automatisch toegekend. Bij twijfel, vragen kunnen de ouders terecht bij het team Gelijke Onderwijskanden

Onthaalbrochure

Je kan steeds een onthaalbrochure opvragen in de school.

Middagmaal

Het schoolrestaurant is voor alle leerlingen toegankelijk. Er is een gezonde afwisseling in de menu’s.

Leerlingen van het eerste tot en met vijfde jaar blijven over de middag verplicht op school, met uitzondering van leerlingen die binnen een straal van 3km van de school wonen én toestemming van de ouders hebben om thuis te gaan eten. Deze leerlingen kunnen een middagpasje aanvragen.

 

Menu september

menu

 

Keuzevakken

Bij de eerste inschrijving dient een keuze gemaakt te worden:

- tussen de cursus levensbeschouwelijke vakken. (één van de erkende godsdiensten, nc zedenleer of godsdienstvrijstelling)

- keuzevak naast de basisvorming (bijvoorbeeld De Dansacademie, talentontwikkeling, bedrijfsbeheer, ...)

Deze keuze mag voor 30 juni van elk voorgaand schooljaar (huidige leerlingen) en uiterlijk de 8ste schooldag (nieuwe leerlingen) gewijzigd worden.

Bij inschrijving of de eerste schooldag worden de formulieren voor keuzevakken en complementaire activiteiten aan de leerlingen bezorgd.

Schoolagenda & Smartschool

De school werkt met een digitale agenda (Smartschool). In campus Groenestraat is er van 1B-6B nog een papieren agenda.

Elke ouder/verantwoordelijke kan in het begin van het schooljaar een co-account aanvragen. Daarnaast ontvangt elke leerling ook een planningsagenda.

Communicatie tussen de school en de ouders/verantwoordelijken gebeurt via Smartschool, via de planningsagenda en via brieven. Platform van Smartschool: https://mskaroeselare-sgr26.smartschool.be 

Formulieren voor een trein- en busabonnement kunnen de leerlingen in de lijnwinkel of het station in orde brengen.

Via de gelijke onderwijskansenwerking biedt de school extra ondersteuning aan bij het invullen van de aanvragen studietoelagen of andere documenten.

Zorg: Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft een gespecialiseerd team van psychopedagogische consulenten, maatschappelijke werkers, verpleegsters en dokters.

Zij helpen de leerlingen in hun groeiproces tot volwassene. Zij besteden grote aandacht aan het vlot verloop van de studies. Zij verstrekken informatie en hulpverlening in verband met karakter, gedrag, gezondheid, studiemethodes, leermoeilijkheden. Alle raadplegingen zijn kostenloos.

Tenslotte beschikken zij over een informatheek met inlichtingen over studierichtingen, scholen, dagen avondonderwijs, voltijds of deeltijd leren.

CLB Mandel en Leie

Schoolverzekering

De leerlingen zijn gratis verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op school en op de kortste weg van en naar school. Materiële schade en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden wordt door de verzekering niet gedekt.

Elk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld op het leerlingensecretariaat.

Vakantieregeling

Een gedetailleerd overzicht van belangrijke activiteiten, vakanties en vrije dagen wordt meegegeven op de eerste schooldag.

Dagindeling en lesrooster
rooster
Ziekte of afwezigheid
ziek
Wat moet je doen als je ziek bent?
Schoolreglement
schoolreglement