Schoolgeld en schoolbenodigheden

De schoolkosten verschillen per studierichting. De eerste dag van het schooljaar of bij inschrijving wordt een voorschot op de schoolkosten gevraagd. In het begin van het derde trimester wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt.

Naargelang de campus is er een verschillende systeem inzake betaling schoolkosten.