Schoolgeld en schoolbenodigheden

De schoolkosten verschillen per studierichting. De eerste dag van het schooljaar of bij inschrijving wordt een voorschot op de schoolkosten gevraagd. In het begin van het derde trimester wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt.

Let wel: voor de praktijkvakken zal nog extra materiaal (veiligheidsschoenen, werkkoffer, grondstoffenkaart voor bakkerij en verzorging, …) dienen aangekocht of gehuurd te worden. Gedetailleerde uitleg hierover vindt u op de uitrustingslijsten en/of via de vakleerkracht in het begin van het schooljaar. Voor alle informatie en/of vragen omtrent schoolkosten kunt u terecht bij het team GOK (Gelijke Onderwijs Kansen).

Schoolboeken, planningsagenda, werkbladen en gefotokopieerde cursussen krijgen de leerlingen op de eerste schooldag of later van hun vakleerkrachten. Handboeken worden meestal gehuurd. Werkboeken worden gekocht. Werk- en turnkledij worden via de verantwoordelijken bezorgd.

Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in een afsluitbaar kastje. De jaarlijkse huurprijs voor een kastje bedraagt €15,00. Voor de sleutel wordt een waarborg van €7,00 gevraagd die u terugkrijgt bij het terug ingeven van de sleutel.