Schoolgeld en schoolbenodigheden

Naargelang de campus is er een verschillende systeem inzake betaling schoolkosten.

In bepaalde klassen/studierichtingen moeten de leerlingen beschikken over een laptop om het leerproces te ondersteunen. We bieden leerlingen altijd ​de vrije keuze ​om zelf een laptop te voorzien die voldoet aan de vereisten of via de school een laptop te kopen/te huren. Meer informatie over de digisprong is terug te vinden via volgende link: zie Digisprong MSKA.