Schoolgeld en schoolbenodigheden

De schoolkosten verschillen per studierichting. De eerste dag van het schooljaar of bij inschrijving wordt een voorschot op de schoolkosten gevraagd. In het begin van het derde trimester wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt.

Naargelang de campus is er een verschillende systeem inzake betaling schoolkosten.

In bepaalde klassen/studierichtingen moeten de leerlingen beschikken over een laptop om het leerproces te ondersteunen. We bieden leerlingen altijd ​de vrije keuze ​om zelf een laptop te voorzien die voldoet aan de vereisten of via de school een laptop te kopen/te huren. Meer informatie over ons laptopproject is terug te vinden via volgende link: zie Laptopproject MSKA.