Schoolvisie

Schoolvisie

Onze schoolvisie: meer dan onderwijs

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid, specifieke interesses en ambities. Om hieraan tegemoet te komen, biedt MSKA Roeselare meer dan alleen onderwijs.

Op weg van kind naar jongvolwassene. Dit gaat vaak gepaard met een zoektocht naar jezelf, naar je talenten, naar het realiseren van dromen en ambities, naar je plaats in de maatschappij. Leren is hoe je als leerling, samen met de leerkrachten, vorm kunt geven aan je toekomst. MSKA Roeselare begeleidt, ondersteunt en vervolmaakt jongeren tot zelfbewuste jongvolwassenen die actief participeren in een moderne samenleving.

MSKA Roeselare is meer dan onderwijs alleen. Dit vormt de rode draad doorheen de vijf pijlers waarop onze school steunt.

1.       We creëren een goede leeromgeving die de leerlingen stimuleert om zichzelf verder te ontplooien. Hierbij schenken we veel aandacht bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Zo voelen de leerlingen zich vanaf de eerste dag thuis op onze school. MSKA focust zich ook op de verdere digitalisering van de maatschappij en bouwt zich verder uit tot een sportieve school. Tot slot besteedt onze school veel zorg aan een goede uitrusting. Op deze manier bereiden we onze leerlingen maximaal voor op de moderne samenleving en verhogen we het welbevinden van onze leerlingen.

2.       MSKA Roeselare staat voor een kwaliteitsopvoeding en -vorming. We begeleiden onze leerlingen in hun zoektocht naar kennis. Kennis die leidt tot een beroep of kennis die de jongere voorbereidt op hogere studies. Hierbij schenkt onze school de nodige aandacht aan het individuele karakter van elke jongere. Daarom worden de leerlingen ondersteund via verschillende initiatieven zoals differentiatie, remediëring, studiekeuze en -begeleiding. Om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het beroepsleven en / of verdere studies is een gedegen kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Een doorgedreven taalbeleid geeft elke leerling de kans zich hierin verder te vervolmaken.

3.       Uitgroeien tot een zelfbewuste jongvolwassene is een proces dat bestaat uit vallen en opstaan. MSKA Roeselare biedt jongeren deze kans in een veilige omgeving. Daarom schenken we de nodige aandacht aan orde en tucht waarbij de nadruk ligt op het preventieve en remediërende aspect.

4.       Naast kennis zijn goede sociale vaardigheden onontbeerlijk om actief te participeren in de huidige samenleving. We streven hierbij naar elke vorm van samenwerking, zowel intern als extern, die deze doelstelling kan bevorderen.

5.       Een open sfeer en loyaliteit ten opzichte van elkaar bevorderen een goede verstandhouding, een meer open blik op de wereld en een respectvolle mondigheid.

MSKA Roeselare is meer dan onderwijs!