Schoolkosten campus Tant

De schoolkosten verschillen per studierichting. De boeken worden verdeeld via de school bij de start van het schooljaar. Een voorschot wordt gevraagd bij afhaling van dit materiaal. Een tweede voorschot wordt gevraagd bij aanvang van het tweede trimester. In het begin van het derde trimester wordt er een gedetailleerde afrekening opgemaakt.

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen.

Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van de studierichting (huur boeken, fotokopieën, administratieve kosten, pedagogische uitstappen, werkboeken, turnkledij, praktijkkledij, filmforum, projectdagen, sportdagen, .... ). Meer informatie ontvangt u in een brief tijdens de zomervakantie of bij inschrijving.

Naargelang de studierichting zullen er specifieke kosten zijn (bijvoorbeeld KSO verplichte aankoop pc, sportstage sportopleidingen, ...).

Voor alle informatie en/of vragen omtrent schoolkosten kunt u terecht bij het team GOK (Gelijke Onderwijs Kansen). Campus Tant, mevr. J. Verduyn en J. Jacobs, 051 22 39 69

Handboeken worden meestal gehuurd. Werkboeken worden gekocht. Werk- en turnkledij worden via de verantwoordelijken bezorgd.

Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in een afsluitbaar kastje. De jaarlijkse huurprijs voor een kastje bedraagt €15,00. Voor de sleutel wordt een waarborg van €7,00 gevraagd die u terugkrijgt bij het terug ingeven van de sleutel.

Klik op volgende link om een overzicht te bekijken van de kosten per studierichting:pdf bestandOverzicht kostenlijst per studierichting.pdf (183 kB)

Schoolkosten campus Tant