Schoolreglement

  1. Ik gedraag me rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
  2. Je komt aan voor het belsignaal.
  3. Je hebt het nodige materiaal bij je in een ordentelijke tas.
  4. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt.
  5. Je rookt niet op school.
  6. Je gsm staat enkel aan tijdens de pauzes. Bij overtreding van deze afspraak kan het toestel tot het einde van de dag in beslag genomen worden. Fotograferen/filmen zonder toestemming van de leerkracht in de klas/school kan niet. 
  7. Je wettigt elke afwezigheid onmiddellijk na je terugkeer op school.
  8. Voor afwezigheid van meer dan drie dagen is steeds een doktersattest vereist. Je brengt zelf dit attest binnen bij leerlingenbegeleiding binnen de 10 dagen. 
  9. Al te opvallende piercings, kapsels, kledij, ...kunnen door de directie verboden worden.
  10. Hoofddeksels en religieuze symbolen: Het is in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens.

U kan het schoolreglement raadplegen door op volgende link te drukken: pdf bestandSchoolreglement 2021 2022.pdf (409 kB)

schoolreglement