Houtbewerking

Voor wie is deze opleiding ?

Je bent handig en geïnteresseerd in het leren bewerken van een ruwe plank tot een afgewerkt werkstuk. Je bent creatief en hebt passie voor hout. Technisch tekenen en computergestuurde tekenprogramma’s schrikken je niet af.

Wat houdt deze opleiding in ?

Binnen het theoretisch gedeelte wordt nadruk gelegd op het ontleden en ontwerpen van werkstukken, het correct opmeten, het gebruiken van tekenprogramma’s en het berekenen van de benodigde hoeveelheid materiaal. Deze grondige voorbereiding wordt dan binnen de praktijklessen gebruikt voor de uitvoering van een werkstuk. Je begint met het maken van eenvoudige basisoefeningen om te evolueren naar volledig afgewerkte producten, zoals meubels, trappen, ramen, deuren, …. Je leert meten, schaven en zagen en je leert werken met machines uit de schrijnwerkerij en meubelmakerij.  Je leert maatwerk maken volgens de regels van de kunst. Er wordt veel aandacht besteed aan het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Wat na deze opleiding ?

Na deze opleiding heb je grote tewerkstellingskansen binnen algemene schrijnwerkerij en meubelmakerij. Allerlei taken binnen de bouwsector (vervaardigen en plaatsen van ramen en deuren, verandabouw, trappen, ….) kan je tot een goed einde brengen.  Op onze school kan je er ook voor kiezen om een zevende jaar interieurinrichting.  Dat verhoogt niet alleen je kansen op een betere job, maar het geeft je meteen ook een diploma hoger secundair onderwijs.  Met het getuigschrift bedrijfsbeheer, dat je kan behalen gedurende je opleiding, en het nodige doorzettingsvermogen kan je als zelfstandige je eigen bedrijf opstarten.

Lessentabel 3de graad: pdf bestand2de graad BSO Hout en 3de graad BSO Houtbewerking.pdf (310 kB)

Lessentabel 7de jaar interieurinrichting: pdf bestand7de Specialisatiejaar BSO Interieurinrichting.pdf (273 kB)

 

Hout3

 

Hout2