Hout

Hout

Voor wie is deze opleiding ?

Je bent handig en geïnteresseerd in het leren bewerken van een ruwe plank tot een afgewerkt werkstuk. Je bent creatief en hebt passie voor hout. Technisch tekenen en computergestuurde tekenprogramma’s schrikken je niet af.

Wat houdt deze opleiding in ?

Binnen het theoretisch gedeelte wordt nadruk gelegd op het ontleden en ontwerpen van werkstukken, het correct opmeten, het gebruiken van tekenprogramma’s en het berekenen van de benodigde hoeveelheid materiaal. Deze grondige voorbereiding wordt dan binnen de praktijklessen gebruikt voor de uitvoering van een werkstuk. Je begint met het maken van eenvoudige basisoefeningen om te evolueren naar volledig afgewerkte producten, zoals meubels, trappen, ramen, deuren, …. Je leert meten, schaven en zagen en je leert werken met machines uit de schrijnwerkerij en meubelmakerij.  Je leert maatwerk maken volgens de regels van de kunst. Er wordt veel aandacht besteed aan het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Lessentabel: pdf bestand2de graad BSO Hout en 3de graad BSO Houtbewerking.pdf (310 kB)

 

hout3

 

Hout1