Derde graad ASO

Voor wie is deze opleiding ?

Je hebt interesse voor Latijn, moderne talen, wetenschappen of economie.  Je hebt interesse om verder te studeren in het hoger onderwijs. Je wil methodisch, planmatig en nauwkeurig leren werken. Ook culturele vorming en sportieve ontwikkeling spreken je aan.

Wat houdt deze opleiding in ?
 

Economie – moderne talen of economie - wiskunde

De algemene of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de mens in een land en tussen de landen onderling. De problemen en relaties in een bedrijfsbeleid komen aan bod, net als de juridische wetmatigheden waarbinnen een samenleving functioneert.  In de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en moderne vreemde talen, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Voor het component wiskunde wordt gewerkt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie toe. Dit gebeurt via o.a. meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Latijn - moderne talen of Latijn - wiskunde of Latijn - wetenschappen

Het vak Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Het brengt je tevens in contact met een beschaving die aan de pijlers ligt van de westerse wereld. Het vak biedt een uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht. In de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en moderne vreemde talen, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Voor het component wiskunde wordt gewerkt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie toe. Dit gebeurt via o.a. meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Kies je als tweede pool wetenschappen dan krijg je verdiepende leerstof voor chemie, biologie, fysica en aardrijkskunde.

Moderne talen – wetenschappen of wetenschappen - wiskunde

Het component wetenschappen omvat de vakken biologie en fysica (en in mindere mate wiskunde en aardrijkskunde). Er wordt aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van dit feitenmateriaal gebeurt door experimentele waarneming, schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen en andere naslagwerken. Je oefent het analyseren en evalueren van dit materiaal. In de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en moderne vreemde talen, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Voor het component wiskunde wordt gewerkt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie toe. Dit gebeurt via o.a. meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen is een wetenschappelijke richting met een stevige component sport.  De verschillende sportdisciplines zijn de aanzet tot wetenschappelijke verdieping en onderzoek op wetenschappelijke basis van beweging en lichaam.

Folder en lessentabel Sportwetenschappen: pdf bestandSportwetenschappen 2020-2021 (2.64 MB)

Wat na deze opleiding ?

 

Professionele bachelors

Na het ASO zijn alle professionele bachelors haalbaar. Een extra inspanning voor sommige vakken kan, afhankelijk van je vooropleiding, nodig zijn. Uiteraard spelen ook je inzet en competenties een grote rol.

Academische bachelors

Bij de keuze voor academisch hoger onderwijs moet je rekening houden met de gemaakte keuzes in het ASO. Heb je b.v. een minimumprogramma wiskunde of wetenschappen gevolgd, dan is een keuze voor richtingen met een sterk component wiskunde of wetenschappen niet aan te raden. Toch is dit, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, ook niet onmogelijk. Deze keuze kan leiden tot een verdere studie-oriëntering naar master.

HBO

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Het HBO5 maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich onder de professionele bachelor. Het HBO5 omvat de hogere opleidingen van het volwassenonderwijs en de opleiding verpleegkunde.

Se-n-Se

De overstap vanuit een 6de jaar ASO naar een Se-N-Se-opleiding is onlogisch, maar kan als de toelatingsklassenraad  van de school dit toestaat. Het Se-n-Se maakt deel uit van het secundair onderwijs. Eigen aan al deze opleidingen is dat ze sterk gericht zijn op de arbeidsmarkt en dat werkplekleren een essentieel onderdeel vormt van het programma. De opleidingen kunnen 1 of 2 semesters duren.