Derde graad TSO

Technisch onderwijs is op maat gemaakt van wie algemene vorming wil combineren met flink wat technische vakken en zelfs wat praktijklessen. In je eerste jaar middelbaar hoef je nog geen concrete studierichting te kiezen. Dat doe je pas in je tweede of je derde jaar.

Met een TSO-diploma kan je, ongeacht de richting die je hebt gekozen, nog alle kanten uit. TSO’ers zijn zo geschoold dat ze breed inzetbaar zijn. Goede TSO’ers zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt! Als je je TSO afmaakt, behaal je meteen ook een diploma hoger secundair onderwijs, waarmee je naar het hoger onderwijs kan.

Het TSO wil de leerlingen naast een brede algemene vorming ook de basisbegrippen bijbrengen van een aantal technieken bv. elektrotechnieken, sociale en technische wetenschappen,...

In de derde graad TSO bieden we drie keuzemogelijkheden aan:

Toelatingsvoorwaarden

  • Het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben.
  • De regelmatige leerlingen die het 2de jaar van de 3de graad beroepssecundair onderwijs met vrucht beëindigd hebben.
  • De houders van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onder¬wijs, uitgereikt in het ASO, TSO of KSO door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, mits gunstig advies van de toelatingsklassenraad.
  • De regelmatige leerlingen van het buitengewoon SO mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.