Sociale en technische wetenschappen

Voor wie is deze opleiding ?

Je bent op zoek naar een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, je bent sociaal voelend en creatief. Je interesse draagt ook uit naar wetenschappen. Je hebt ambitie om opvoed(st)er te worden. Je denkt eraan om nog een jaar secundair-na-secundair te volgen of je hebt interesse in verdere studies om verpleegkundige te worden. Ook de opleiding dieetkunde of sociaal werker spreekt je aan.

Wat houdt deze opleiding in ?

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. In natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten. Je verkent je eigen mogelijkheden, leert passend communiceren in verschillende situaties, observeert het menselijk gedrag en de interacties en de diversiteit tussen mensen. Je leert voedingsmiddelen verwerken via de juiste methode of techniek en draagt zorg voor de kwaliteit van de voeding. Je hebt aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Wat na deze opleiding ?

Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting. Het geeft in het hoger onderwijs een goede aansluiting op een professionele bachelor in onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs), in de pedagogie van het jonge kind, in verpleegkunde, in ergotherapie en in sociaal werk.

Voldoende motivatie en aanleg geven ook kansen om te slagen in studierichtingen die voorbereiden op andere paramedische en sociaal-agogische beroepen.

Lessentabel: pdf bestand2de en 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen.pdf (292 kB)