Tweede graad ASO

In het ASO bieden we binnen de tweede graad zes keuzemogelijkheden aan. Bovendien kan er in elke richting gekozen worden voor de optie wielrennen of de optie voetbal.

Voor wie is deze opleiding ?

Je hebt interesse voor Latijn, wetenschappen of economie.  Je hebt interesse om verder te studeren in het hoger onderwijs. Je wil methodisch, planmatig en nauwkeurig leren werken. Ook culturele vorming en sportieve ontwikkeling spreken je aan.

Wat houdt deze opleiding in ?

Economie – optie talen of optie wiskunde

De algemene of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de mens in een land en tussen de landen onderling. De problemen en relaties in een bedrijfsbeleid komen aan bod, net als de juridische wetmatigheden waarbinnen een samenleving functioneert.  In de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en moderne vreemde talen, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Voor het component wiskunde wordt gewerkt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie toe. Dit gebeurt via o.a. meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Latijn – optie talen of optie wiskunde

Het vak Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Het brengt je tevens in contact met een beschaving die aan de pijlers ligt van de westerse wereld. Het vak biedt een uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht. In de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en moderne vreemde talen, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Voor het component wiskunde wordt gewerkt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie toe. Dit gebeurt via o.a. meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Wetenschappen – optie Moderne Talen of optie Sport of optie Engineering

Het component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en  wiskunde (en in mindere mate aardrijkskunde). Voor het component wiskunde wordt gewerkt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie toe. Dit gebeurt via o.a. meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.  Er wordt aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van dit feitenmateriaal gebeurt door experimentele waarneming, schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen en andere naslagwerken. Je oefent het analyseren en evalueren van dit materiaal.

  • In de moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in het Nederlands en moderne vreemde talen, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • In de optie sport wordt dieper ingegaan op diverse sporten.  Deze sporten beoefen je in de praktijk, maar ook het wetenschappelijke aspect van de sport speelt een belangrijke rol.
  • De optie engineering omvat 3 modules: leren programmeren, elektronica en biotechnologie.   In deze STEM-richting leer je een microprocessor programmeren zodat die o.a. robots kan aansturen.  Daarnaast worden in de module biotechnologie DNA fragmenten van elkaar gescheidenen wordt onderzoek gedaan gebaseerd op CSI (Crime Scene Investigation).

Lessentabellen: pdf bestandLessentabel 2de jaar ASO.pdf (350 kB)